Skip to Content

Tên miền -khi hết hạn sẽ như thế nào?

Tên miền -khi hết hạn sẽ như thế nào?

Be First!

 

1. Tên miền – Chúng hết hạn như thế nào?

 

Các miền hết hạn vì nhiều lý do, chủ yếu là do người đăng ký không thanh toán phí gia hạn hoặc đơn giản là bị
tranh chấp tên miền đó. Khi đăng ký tên miền hết hạn, tên miền sẽ luôn có sẵn và ở trạng thái chờ đăng ký cho
đến khi người nào đăng ký tên miền đó.

2. Hết hạn tên miền

 

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng các miền hết hạn vào ngày hết hạn của chúng. Nếu đăng ký tên miền
không được gia hạn trước ngày hết hạn của nó, tên miền chỉ đơn giản là đi vào trạng thái hết hạn , có nghĩa là
các dịch vụ liên quan đến tên miền bị tắt. Từ ngày hết hạn, nhà cung cấp thời gian gia hạn 35 ngày trong thời gian
chủ sở hữu hiện tại vẫn có thể gia hạn tên miền với phí gia hạn chuẩn.

Sau thời gian gia hạn, tên miền sẽ chuyển sang giai đoạn chờ xóa. Trong thời gian này, tất cả thông tin WHOIS
sẽ bị xóa và tên miền sẽ tính phí cho chủ sở hữu hiện tại một khoản phí bổ sung để kích hoạt lại và gia hạn đăng
ký tên miền. Khi một tên miền vào giai đoạn này, người đăng ký đã quyết định không gia hạn, bạn có thể đặt hàng
lại vào bất kỳ lúc nào trong quá trình này để đảm bảo bạn là người đầu tiên xếp hàng khi đăng ký tên miền có
sẵn và lúc đó thường được gọi là backorder tên miền.

3. Lưu ý khi backorder tên miền

 

– Đặt một backorder không đảm bảo rằng bạn sẽ có được các tên miền. Người đăng ký hiện tại có thể gia hạn tên miền, hoặc nhà cung cấp dịch vụ backorder có thể không thành công trong nỗ lực đăng ký tên miền ngay khi nó tự do!

– Có khá nhiều biến số ảnh hưởng đến quá trình backorder tên miền. Ví dụ, bạn có thể phải tham gia đấu giá để giành chiến thắng, và cuộc đấu giá có thể là công khai hoặc được bí mật. Quá trình này được đặt ra để cung cấp cho mỗi khách hàng cơ hội bình đẳng để có được tên miền.

Xem các bài viết khác về backorder tại: Tên miền lazada.com.vn rơi vào Back Order?

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published.