Skip to Content

Hướng dẫn cách chuyển nhượng tên miền Việt Nam

Hướng dẫn cách chuyển nhượng tên miền Việt Nam

Closed

1. Chuyển nhượng tên miền Việt Nam là gì?

Chuyển nhượng tên miền Việt Nam là quá trình chuyển quyền sở hữu và quản lý tên miền .vn từ chủ sở hữu hiện tại sang chủ sở hữu mới. Khi một tên miền .vn được chuyển nhượng, người sở hữu mới sẽ trở thành chủ sở hữu hợp pháp của tên miền đó và có quyền kiểm soát và quản lý tên miền theo ý muốn của mình.

Quá trình chuyển nhượng tên miền .vn thường liên quan đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý và giao dịch giữa chủ sở hữu hiện tại và người nhận chuyển nhượng. Điều này bao gồm việc lập biên bản chuyển nhượng, ký kết hợp đồng mua bán (nếu có), xác minh danh tính và cung cấp tài liệu liên quan cho nhà đăng ký tên miền .vn.

Quá trình chuyển nhượng tên miền .vn có thể yêu cầu sự hỗ trợ và tư vấn từ nhà đăng ký tên miền .vn hoặc các tổ chức có thẩm quyền để đảm bảo việc chuyển nhượng diễn ra một cách hợp lệ và đúng quy trình.

2. Hướng đẫn cách chuyển nhượng tên miền Việt Nam

Để chuyển nhượng tên miền .vn, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị tài liệu: Bạn cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết bao gồm:
  • Biên bản chuyển nhượng: Đây là một văn bản ghi lại thông tin về chủ sở hữu hiện tại và người nhận chuyển nhượng. Biên bản này cần được ký bởi cả hai bên.
  • Hợp đồng mua bán (nếu có): Nếu việc chuyển nhượng tên miền .vn liên quan đến việc mua bán, bạn cần có hợp đồng mua bán tên miền đã được ký kết giữa hai bên.
  • Bản sao giấy tờ tùy thân: Để xác minh danh tính của cả hai bên, bạn cần chuẩn bị bản sao giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép kinh doanh, v.v.
 2. Liên hệ với nhà đăng ký tên miền: Bạn cần liên hệ với nhà đăng ký tên miền .vn để biết thêm thông tin cụ thể về quy trình chuyển nhượng tên miền của họ. Cung cấp tài liệu cần thiết và theo dõi hướng dẫn của nhà đăng ký.
 3. Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng: Bạn sẽ cần thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tên miền theo hướng dẫn của nhà đăng ký. Quy trình chuyển nhượng có thể đòi hỏi bạn cung cấp thông tin về tên miền, các thông tin liên quan đến chủ sở hữu hiện tại và người nhận chuyển nhượng, cũng như tài liệu cần thiết.
 4. Thanh toán phí chuyển nhượng: Trong quá trình chuyển nhượng, bạn có thể phải thanh toán các khoản phí liên quan, bao gồm phí chuyển nhượng và các khoản phí khác mà nhà đăng ký yêu cầu. Thông tin về phí chuyển nhượng có thể được cung cấp bởi nhà đăng ký tên miền.
 5. Xác nhận chuyển nhượng: Sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng và thanh toán phí, bạn cần chờ xác nhận từ nhà đăng ký tên miền .vn. Thời gian xác nhận có thể khác nhau tùy thuộc vào quy trình của nhà đăng ký.
 6. Cập nhật thông tin chủ sở hữu mới: Sau khi chuyển nhượng thành công, bạn cần cập nhật thông tin chủ sở hữu mới cho tên miền .vn. Điều này có thể được thực hiện thông qua giao diện quản lý tên miền hoặc liên hệ với nhà đăng ký để cung cấp thông tin chủ sở hữu mới.
 7. Xác nhận thông tin chủ sở hữu mới: Nhà đăng ký tên miền .vn có thể yêu cầu xác nhận thông tin chủ sở hữu mới. Điều này có thể yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu và thông tin bổ sung để xác minh độ chính xác của thông tin chủ sở hữu mới.
 8. Thanh toán các khoản phí và gia hạn tên miền (nếu cần): Bạn cần thanh toán các khoản phí liên quan đến việc chuyển nhượng và gia hạn tên miền. Các khoản phí và quy định về gia hạn có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà đăng ký tên miền .vn.

Để tìm hiểu chi tiết nhất về chuyển nhượng tên miền việt nam – hãy liên hệ lại chính nhà cung cấp tên miền của bạn.

>>> Những Quy Định Về Tên Miền Bạn Cần Biết?

Previous
Next