Skip to Content

Địa chỉ tên miền nào có mức cao nhất được đăng ký tại việt nam?

Địa chỉ tên miền nào có mức cao nhất được đăng ký tại việt nam?

Closed

1. Địa chỉ tên miền là gì?

Địa chỉ tên miền (domain name) là một chuỗi ký tự dùng để định danh một trang web trên Internet. Nó được sử dụng để chỉ định địa chỉ của một trang web và giúp người dùng truy cập trang web đó thông qua trình duyệt web.

Tên miền bao gồm hai phần chính: phần đầu tiên là tên miền cấp cao nhất (top-level domain – TLD) và phần thứ hai là tên miền cấp hai (second-level domain – SLD). Ví dụ, trong địa chỉ tên miền “google.com”, “.com” là TLD và “google” là SLD.

Tên miền cấp cao nhất thường có một số loại chính, bao gồm TLD quốc gia (ccTLD) như “.vn” cho Việt Nam, TLD liên quốc gia (gTLD) như “.com”, “.org”, “.net”, TLD địa lý (geoTLD) như “.nyc” cho New York City. Tên miền cấp hai thường được tạo bởi chủ sở hữu trang web và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nội dung và thương hiệu của trang web.

2. Địa chỉ tên miền nào có mức cao nhất được đăng ký tại việt nam?

Tại Việt Nam, hiện nay có nhiều loại tên miền được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Dưới đây là một số tên miền phổ biến:

  1. “.vn”: là tên miền quốc gia của Việt Nam và được quản lý bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tên miền này được sử dụng rộng rãi cho các trang web đa dạng, bao gồm cả trang web cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ.
  2. “.com.vn”: là tên miền cấp cao nhất dành cho các trang web thương mại điện tử hoặc doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến. Tên miền này thường được sử dụng để thể hiện tính chuyên nghiệp và sự tin tưởng của khách hàng đối với doanh nghiệp.
  3. “.edu.vn”: là tên miền dành cho các trang web giáo dục, bao gồm trường học, đại học, trung tâm đào tạo và các tổ chức giáo dục khác. Tên miền này giúp định danh cho các trang web giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập và tìm kiếm thông tin giáo dục.
  4. “.gov.vn”: là tên miền dành cho các trang web của các cơ quan chính phủ. Tên miền này giúp định danh cho các trang web chính phủ, tạo sự minh bạch và đáng tin cậy cho các thông tin và dịch vụ công cộng trên Internet.
  5. “.net.vn”: là tên miền dành cho các trang web liên quan đến công nghệ, bao gồm các trang web chuyên về lập trình, thiết kế web, hosting, thương mại điện tử và các dịch vụ trực tuyến khác.
  6. “.org.vn”: là tên miền dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm các tổ chức xã hội, từ thiện và tôn giáo. Tên miền này giúp định danh cho các trang web phi lợi nhuận và tạo sự tin tưởng và động viên đối với các hoạt động từ thiện và xã hội.

Ngoài những tên miền trên, còn có một số tên miền khác được sử dụng ở Việt Nam, nhưng chúng ít được sử dụng hơn và thường được dành riêng cho một số mục đích cụ thể.

Previous
Next