Skip to Content

Cách tìm tên miền từ địa chỉ IP

Cách tìm tên miền từ địa chỉ IP

Closed
by March 6, 2023 Tin tức

1. Tên miền và địa chỉ IP hoạt động như thế nào?

Tên miền và địa chỉ IP là hai thành phần thiết yếu của internet. Tên miền là thứ bạn nhập vào trình duyệt web để truy cập một trang web. Chúng rất dễ nhớ đối với con người, nhưng máy tính hiểu chúng là một dãy số được gọi là địa chỉ IP.

Mỗi tên miền được liên kết với một địa chỉ IP, là một số duy nhất xác định một máy tính trên internet. Khi bạn nhập tên miền vào trình duyệt web của mình, trình duyệt sẽ liên hệ với máy chủ DNS để tìm ra địa chỉ IP được liên kết. Sau đó, máy chủ DNS sẽ hướng trình duyệt của bạn đến đúng trang web.

2. Làm cách nào bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP cho một tên miền nhất định?

Để tìm địa chỉ IP cho một tên miền nhất định, bạn có thể sử dụng Hệ thống tên miền (DNS) để tra cứu bản ghi cho tên miền đó. DNS là một hệ thống phân cấp duy trì cơ sở dữ liệu tên miền và địa chỉ IP được liên kết của chúng. Các bản ghi trong DNS được tổ chức theo cấu trúc dạng cây, với mỗi cấp độ của cây tương ứng với một phần khác nhau của tên miền. Ví dụ: cấp gốc chứa tất cả các miền cấp cao nhất (TLD), chẳng hạn như .com và .net, trong khi cấp thứ hai chứa các miền phụ, chẳng hạn như exsample

Để tìm địa chỉ IP cho một tên miền nhất định, bạn có thể sử dụng dịch vụ tra cứu DNS dựa trên web hoặc công cụ dòng lệnh nslookup. Để sử dụng dịch vụ dựa trên web, chỉ cần nhập tên miền vào trường truy vấn và nhấp vào “Tra cứu”. Kết quả sẽ bao gồm mọi bản ghi A (IPv4) hoặc AAAA (IPv6) được liên kết với miền đó.

Để sử dụng nslookup, hãy mở dấu nhắc lệnh và nhập “nslookup [tên miền].” Điều này sẽ trả về tất cả các bản ghi DNS được liên kết với miền đó, bao gồm cả bản ghi A và AAAA. Để truy vấn cụ thể chỉ bản ghi A hoặc AAAA, bạn có thể nhập “nslookup -type=A [tên miền]” hoặc “nslookup -type=AAAA [tên miền].”

3. Làm cách nào bạn có thể tìm thấy tên miền cho một địa chỉ IP nhất định?

Có một số cách để bạn có thể tìm thấy tên miền cho một địa chỉ IP nhất định. Một cách là sử dụng công cụ tra cứu WHOIS trên trang web của ICANN. Điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin người đăng ký cho địa chỉ IP, bao gồm tên miền. Một cách khác là sử dụng công cụ tra cứu DNS ngược. Thao tác này sẽ cho phép bạn nhập địa chỉ IP và lấy lại tên miền tương ứng.

4. Cách tìm tên miền từ địa chỉ ip

Trên internet, bạn sẽ nhận được nhiều kỹ thuật khác nhau để kiểm tra tên miền từ IP nhưng những phương pháp này trở nên khó khăn nếu người dùng bình thường của bạn Vì vậy, tôi có một giải pháp đơn giản cho nó. Tới trang web này

Nhập IP của bạn vào ô nhập liệu…

và sau đó nhấp vào nút Kiểm tra, bạn sẽ tìm thấy tên miền tương ứng từ IP và bạn cũng có thể nhập tên miền để lấy IP từ tên miền…Cảm ơn.

Previous
Next