Skip to Content

Quy trình chọn tên miền – tiêu chí chọn backorder

Quy trình chọn tên miền – tiêu chí chọn backorder

Be First!

Chủ sở hữu tên miền có thể đăng ký miền từ một đến mười năm nếu họ tiếp tục gia hạn miền trước thời hạn hết hạn tên miền. Nếu chủ sở hữu tên miền không gia hạn miền trước khi hết hạn, tên miền sẽ trải qua quá trình xóa cho đến khi nó bị xóa thật sự khỏi sổ đăng ký .

1. Quy trình hết hạn tên miền

-Thời gian gia hạn: Nhà đăng ký sẽ đặt tên trên Trạng thái đăng ký giữ. “Thời gian gia hạn” là khoảng thời gian từ 0 đến 30 ngày khi chủ sở hữu miền có thể gia hạn miền theo phí gia hạn thường xuyên.

Mặc dù vậy, chủ sở hữu tên miền sẽ không có toàn quyền sử dụng miền, như những thứ hàng ngày như email và trang web. Việc tạm ngưng các tính năng này phụ thuộc vào TOS của công ty đăng ký của họ. Nếu chủ sở hữu muốn sử dụng lại tính năng này đã bị treo, thì chủ sở hữu sẽ phải gia hạn miền của họ.

Nếu chủ sở hữu tên miền không thực hiện bất kỳ hành động nào sau thời gian gia hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái “Thời gian gia hạn sử dụng”.

-Thời gian gia hạn mua lại: Trong giai đoạn này, miền sẽ ở lại trong thời gian quy đổi trong một tháng. Nếu chủ sở hữu muốn phục hồi tên miền, sau đó cô sẽ phải liên hệ với công ty đăng ký và trải qua quá trình của họ về thu hồi tên miền. Các công ty đăng ký sẽ tính tiền phạt khoảng $ 200 (khác nhau giữa nhà đăng ký) và phí bổ sung có thể khác . Bây giờ khi phí được trả, tên sẽ được chuyển sang giai đoạn “Đang chờ xử lý” trong bảy ngày. Tại bước ngoặt này, các tính năng như trang web, liên kết và quyền truy cập email được trả lại cho chủ sở hữu.

Công ty đăng ký sẽ gửi chứng chỉ đã được khôi phục tới cơ quan đăng ký và sau khi được chấp thuận từ cơ quan đăng ký, tên miền cuối cùng sẽ trở lại trạng thái hoạt động.

Nếu miền vẫn còn trong giai đoạn Mua lại do chủ sở hữu không thực hiện hành động thì miền sẽ được chuyển sang giai đoạn “Đang chờ xóa”.

-Đang chờ xóa: Miền sẽ vẫn còn trong khoảng thời gian xóa đang chờ xử lý trong tối đa năm ngày. Không có chủ sở hữu nào có thể thực hiện để khôi phục miền. Tên miền sẽ bị xóa và nhà đăng ký không thể thay đổi trạng thái của miền.

-Giai đoạn xóa: Sau ngày thứ sáu, công ty đăng ký sẽ xóa tên khỏi sổ đăng ký. Ở giai đoạn này, các nhà đăng ký quan trọng có các lô tên miền hết hạn để phát hành ra công chúng.

Hai giai đoạn cuối cùng của giai đoạn xóa của miền là giai đoạn nghiêm trọng nhất đối với các nhà giao dịch miền. Có nghĩa là, đây là thời điểm các nhà đầu tư miền thông minh, giàu kinh nghiệm mua tên miền thuận lợi của họ. Nhà đăng ký sẽ có thông tin sớm về trạng thái của miền và một số có thể chuyển thông tin này cho các nhà đầu cơ.

2. Tiêu chí nào để bạn chọn tên miền backorder

Hãy tìm hiểu xem tên mình bạn định backorder tên miền trước đó đã được thành lập trong bao lâu, tìm kiếm đánh giá trực tuyến về các dịch vụ của họ.

Ngoài ra các tên miền đều có tiềm năng phát triển khác nhau do đó hãy xem xét xem tên miền nào xứng đáng nhất để phát triển thông qua các tài nguyên, công nghệ của bạn. Bạn bắt buộc phải nghiên cứu tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published.