Skip to Content

Một số tên miền Việt Nam và ý nghĩa của chúng

Một số tên miền Việt Nam và ý nghĩa của chúng

Be First!

Theo quy định thì các website Việt Nam có đuôi tận cùng là .VN như: inet.vn, .com.vn,… Hiện nay các tên miền Việt Nam cũng được sử dụng khá phổ biến tại các công ty lớn nhỏ trên toàn quốc nhờ sự tiện dụng và hữu ích của chúng.

 

=> Tên miền đẹp giá rẻ cho công việc của bạn

 

Đầu tư tên miền đẹp

Đầu tư tên miền đẹp

 

Một số tên miền Việt Nam và ý nghĩa của từng loại:

– COM.VN : Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.

– BIZ.VN : Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với COM.VN.

– EDU.VN : Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo. Hoặc cá nhân

– GOV.VN : Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.

– NET.VN: Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện chức năng về mạng nói chung.

– ORG.VN : Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.

– INT.VN : Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

– AC.VN : Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.

– PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

– INFO.VN : Dành cho các tổ chức, cá nhân cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin.

– EALTH.VN : Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.

– NAME.VN: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.

Tên miền Việt Nam là tên miền do Trung tâm Internet VN – VNNIC (tổ chức quản lý tài nguyên Internet quốc gia tại Việt Nam) chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp cho người dùng. Có rất nhiều loại tên miền Việt Nam nhưng có thể phân ra thành hai loại chính:

+) Tên miền cấp 2: .vn

+) Tên miền cấp 3: .org.vn, .com.vn, .net.vn,…

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published.