Skip to Content

GDPR khiến việc loại bỏ lạm dụng DNS trở nên khó khăn

GDPR khiến việc loại bỏ lạm dụng DNS trở nên khó khăn

Closed
by April 19, 2022 Tin tức

ICANN lưu ý rằng GDPR khiến việc loại bỏ lạm dụng DNS trở nên khó khăn hơn.

ICANN đã gửi bình luận cho Lời kêu gọi bằng chứng do Ủy ban châu Âu (EC) phát động về Toolbox  chống hàng giả của Liên minh châu Âu (EU) (wow, that’s a mouthful).

Về cơ bản,  Toolbox chống hàng giả và báo cáo liên quan này đã phân tích việc lạm dụng DNS và những việc cần làm đối với nó. Tổ chức kinh doanh ICANN trước đây đã gửi phản hồi cho Liên minh Châu Âu và bây giờ ICANN đã đóng góp.

ICANN đã giải thích về vai trò hạn chế của nó đối với Internet và cũng tuyên bố, “ICANN không phải là cảnh sát nội dung của Internet”.

Nhưng nó cũng đã nhân cơ hội chuyển khoản trả lại cho EU vì đã khiến việc điều tra lạm dụng DNS ở cấp tên miền khó khăn hơn. Cuối cùng chính EU đã buộc các tổ chức đăng ký tên miền ngừng hiển thị thông tin Whois công khai theo GDRP .

Cụ thể họ đã viết:

This [GDPR] has fragmented a system that many rely upon for reasons as varied as law enforcement investigations, intellectual property, and security incident response, among others.

GDPR cũng khiến việc kiểm tra tính chính xác của dữ liệu đăng ký trở nên khó khăn:

In addition, GDPR affected ICANN org’s ability to investigate inaccuracy of registration data and take steps to address it with gTLD registrars. Pre-GDPR, ICANN org investigated the accuracy of gTLD registration data both in response to external complaints and in the context of the WHOIS Accuracy Reporting System project, in which ICANN org proactively identified potential inaccuracies and addressed them with registrars. This project was paused upon the effective date of the GDPR, given that much of the registrant contact information is now redacted from public view and, thus, not accessible for analysis.

Nói cách khác, EU đã lấy đi một trong những công cụ quan trọng mà các nhà nghiên cứu bảo mật sử dụng để ngăn chặn lạm dụng DNS.

Previous
Next