Bắt đầu từ ngày 1/1/2017 tên miền quốc gia .vn sẽ được giảm 40% so với trước kia. Đây là một tin vui đối với những người có ý định Continue Reading »