Là một tỉnh nằm ở vùng duyên hải miền Trung với khó khăn về điều kiện tự nhiên. Khi quanh năm hạn hán, bão lụt,… thiên tai xảy ra liên Continue Reading »