Tên miền (Domain) Hiểu nghĩa đơn giản nhất thì tên miền là địa chỉ cho trang web của bạn trên Internet, nó được dùng để thay thế cho một dãy Continue Reading »