Skip to Content

GMO cung cấp các miền blockchain cho thị trường Nhật Bản

Closed

Công ty tạo ra một trang web độc lập để bán các tên miền blockchain Unstoppable Domains. GMO cung cấp các miền blockchain cho thị trường Nhật Bản

GMO Internet Group, một công ty tên miền lớn ở Nhật Bản, đã tạo ra một trang web mới để quảng bá tên miền blockchain cho khách hàng của mình ở Nhật Bản.

CryptoName của GMO là sự hợp tác với Unstoppable Domains, một trong những nền tảng đặt tên dựa trên blockchain.

Unstoppable Domains cho biết đây là mối quan hệ hợp tác đầu tiên mà họ đã thực hiện với một công ty đăng ký tên miền truyền thống.

GMO đang bán tên miền trên một trang web duy nhất thay vì một trong các trang web thương hiệu đăng ký thông thường của nó. Có ba công ty đăng ký mà tôi biết là có sự đan xen giữa các miền do ICANN quản lý với các miền blockchain gốc thay thế. Namecheap và PorkBun bán tên miền cấp hai của Handshake và Encirca hoạt động như một công cụ hỗ trợ cho các công ty muốn đăng ký tên miền .eth Ethereum Name Service và một số tên miền Handshake.

Tôi nghĩ cách tiếp cận của GMO là thông minh. Các miền Blockchain hiện được sử dụng cho các mục đích cơ bản khác với các miền thông thường (địa chỉ ví so với trang web). Cung cấp chúng trên một tìm kiếm nhà đăng ký truyền thống, ít nhất là tại thời điểm này, có thể sẽ gây ra sự nhầm lẫn. Ngoài ra, có những câu hỏi chưa được trả lời về sự va chạm tên giữa các nền tảng đặt tên blockchain cạnh tranh và cuối cùng là gốc ICANN. Điều này có thể tạo ra các vấn đề trong tương lai cho các công ty đăng ký truyền thống bán các miền blockchain.

Previous
Next