1. Địa chỉ tên miền là gì? Địa chỉ tên miền (domain name) là một chuỗi ký tự dùng để định danh một trang web trên Internet. Nó được sử dụng Continue Reading »